Main menu

Jak wiercimy?

Wiercenie studni głębinowej podzielone jest na kilka etapów. Co się dzieje w trakcie każdego z nich?

ETAP I
Wszystko zaczyna się od zebrania informacji na temat miejsca planowanego odwiertu. Analizujemy strukturę podłoża, badamy układ warstw wodonośnych i sporządzamy wstępne plany odwiertu.

ETAP II
Sprowadza się do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji umożliwiającej zbudowanie studni. Od 01.01.2012 r. wykonanie każdej studni wymaga wykonania i zatwierdzenia przez odpowiedni organ dokumentu zwanego „Projektem robót geologicznych”. Przygotowujemy dla Państwa ten dokument w całości i po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu możemy przystąpić do wykonania

ETAP III
Przystępujemy do wykonania odwiertu. Ponieważ warstwy wodonośne znajdują się zazwyczaj pod warstwą litej skały, wstępne wiercenie trwa tak długo, aż się do niej dostaniemy. Umieszczenie w wykonanym odwiercie odpowiedniej rury osłonowej zapobiega dostawaniu się do odwiertu jakichkolwiek zanieczyszczeń.

ETAP IV
Do zabezpieczonego odwiertu wpuszczamy nieco cieńsze wiertło, którym przebijamy się do warstwy wodonośnej i następuje proces odpompowywania wody zanieczyszczonej podczas odwiertu.

ETAP V
Do powstałego otworu wpuszczamy rury PCV oraz odpowiednie filtry, a następnie stosujemy obsypkę żwirową.

Dowiedz się więcej!