Main menu

Jakich materiałów używają Państwo przy budowie studni?

W zależności od etapu budowy studni wymagane są konkretne materiały. I tak na przykład podczas wykonywania odwiertu wpuszcza się do środka rury osłonowe wykonane ze stali konstrukcyjnej. Dzięki nim ściany naszego odwiertu nie zawalą się, a zanieczyszczenia nie przedostaną się do środka. Do otworu studziennego wpuszcza się następnie rury studzienne wyposażone w odpowiednie filtry. To właśnie te rury będą stanowić podstawę działania studni. Muszą one być szczególnie odporne na wszelkiego rodzaju naprężenia i obciążenia, które będą naturalnie występować w trakcie użytkowania studni. Właśnie dlatego należy korzystać tylko ze specjalnych rur studziennych. Na podobne warunki wystawione będą zamontowane w odwiercie filtry studzienne. Także i one muszą spełniać wymogi wytrzymałościowe.
Podczas budowy studni używa się także żwiru filtracyjnego. Jest to materiał, który służy do obsypki powstałego odwiertu. Musi on być naturalny, nie posiadać domieszki piasku, a zawartość krzemionki nie powinna być mniejsza niż 96%.

Comments are closed.